„Ženy sa rozhodli prihlásiť o slovo v mužskej spoločnosti a tvrdia, ŽE MY, ženy, máme k spoločenským témam čo povedať. Vaše ŽEMY – Simona, Mima a Veronika.

Priemerný počet vypočutí jednej epizódy za 30 dní

2 000

Frekvencia vydávania epizód

každý párny štvrtok

Garantovaný počet vypočutí reklamy za 30 dní

3 000

Cieľová skupina
Ženy 82%
23-44 rokov 81%

Moderatóri:

Simona Bubánová

Mima Letovanec

Žemy

@zemy_2020

Scroll to top